กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
117 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
116 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่ ครม. กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
115 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (คราวที่ 13)
114. คำสั่ง ศบค. ที่ 10-2564
ดาวน์โหลด :
114. คำสั่ง ศบค. ที่ 10-2564.PDF ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
113. ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 28)
ดาวน์โหลด :


.. 5 6 7 8 9 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4579 ครั้ง