กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
127 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 34)
ดาวน์โหลด :
126. ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 33)
ดาวน์โหลด :
125. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14-2564
ดาวน์โหลด :
124. คำสั่ง ศบค. ที่ 12-2564
ดาวน์โหลด :
124. คำสั่ง ศบค. ที่ 13-2564.PDF ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
123. ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 32)
ดาวน์โหลด :


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4071 ครั้ง