กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
76. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุมฯ (ฉบับที่ 3)
75 คำสั่ง ศบค. ที่ 2-2564
ดาวน์โหลด :
75 คำสั่ง ศบค. ที่ 2-2564.PDF ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
74 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 18)
ดาวน์โหลด :
73 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 2-2564
72 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1914 ครั้ง