กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
132 คำสั่ง ศบค. ที่ 13-2564
ดาวน์โหลด :
132 คำสั่ง ศบค. ที่ 13-2564.PDF ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
131 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีฯ
130 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ
129 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่ ครม. กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ
128 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (คราวที่ 14)


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4075 ครั้ง