กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
137 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 20-2564
ดาวน์โหลด :
136. คำสั่ง ศบค. ที่ 16-2564
ดาวน์โหลด :
136. คำสั่ง ศบค. ที่ 16-2564.PDF ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
135. คำสั่ง ศบค. ที่ 15-2564
ดาวน์โหลด :
135. คำสั่ง ศบค. ที่ 15-2564.PDF ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
134. ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 35)
133 คำสั่ง ศบค. ที่ 14-2564
ดาวน์โหลด :
133 คำสั่ง ศบค. ที่ 14-2564.PDF ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4070 ครั้ง