กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
86 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาฯ
85 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษฯ
84 คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564
ดาวน์โหลด :
84 คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564.PDF ( 0.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
83 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ
82 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่ ครม. กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1913 ครั้ง