กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
16 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14-2563
ดาวน์โหลด :
15 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 11-2563
ดาวน์โหลด :
14 แถลงการณ์ นรม. ผ่าน ทรท. 10 เม.ย. 63
ดาวน์โหลด :
13 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10-2563 ลว. 10 เม.ย. 63
ดาวน์โหลด :
12 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 3)
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4077 ครั้ง