กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
97. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8-2564
ดาวน์โหลด :
96. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7-2564
ดาวน์โหลด :
95. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6-2564
ดาวน์โหลด :
94. คำสั่ง ศบค. ที่ 5-2564
ดาวน์โหลด :
94. คำสั่ง ศบค. ที่ 5-2564.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
92. ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 22)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1912 ครั้ง