กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
88 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 20)
ดาวน์โหลด :
87ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 19)
ดาวน์โหลด :
86 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาฯ
85 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษฯ
84 คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564
ดาวน์โหลด :
84 คำสั่ง ศบค. ที่ 4-2564.PDF ( 0.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1783 ครั้ง