กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
147 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22-2564
ดาวน์โหลด :
146 คำสั่ง ศบค. ที่ 21-2564
ดาวน์โหลด :
146 คำสั่ง ศบค. ที่ 21-2564.PDF ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
145 ข้อกำหนด ออกตามความใน ม. 9 (ฉบับที่ 38)
ดาวน์โหลด :
144 คำสั่ง ศบค. ที่ 20-2564
ดาวน์โหลด :
144 คำสั่ง ศบค. ที่ 20-2564.PDF ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
143 คำสั่ง ศบค. ที่ 19-2564
ดาวน์โหลด :
143 คำสั่ง ศบค. ที่ 19-2564.PDF ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7723 ครั้ง