กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พรก.ฉุกเฉิน

กลุ่ม
133 คำสั่ง ศบค. ที่ 14-2564
ดาวน์โหลด :
133 คำสั่ง ศบค. ที่ 14-2564.PDF ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
132 คำสั่ง ศบค. ที่ 13-2564
ดาวน์โหลด :
132 คำสั่ง ศบค. ที่ 13-2564.PDF ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
131 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีฯ
130 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ
129 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่ ครม. กำหนด ยังคงมีผลใช้บังคับ


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3454 ครั้ง