กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม
การขับเคลื่อนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2566 (DDPM+S)
ดาวน์โหลด :
15628.jpg ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,514 ครั้ง)
สู่ทศวรรษที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
ประเด็น64.jpg ( 2.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 892 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 30044 ครั้ง