กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
รายงานประจำปี 2564 (Annual report 2021)
ดาวน์โหลด :
เล่ม ANNUAL REPORT 2564 สมบูรณ์.pdf ( 28.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด :
1.สรุปการประชุมฯ ( 1.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ มท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


.. 8 9 10 11 12 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31118 ครั้ง