กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3 4 5
29/10/2563
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/10/2563
หลักเกณฑ์และกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60919 ครั้ง