กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม
1 2 3 4
14/10/2564
หัวข้อ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน
28/9/2564
หัวข้อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28/9/2564
หัวข้อ สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5/7/2564
หัวข้อ การดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล
1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 55406 ครั้ง