กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1976 ครั้ง