กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1635 ครั้ง