กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กลุ่ม
นโยบายเน้นหนัก ปภ. ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด :
หนังสือแจ้งเวียน.PDF ( 2.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,123 ครั้ง)
นโยบายเน้นหนัก2559.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,660 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24701 ครั้ง