กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

ปี 2558

กลุ่ม
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรป้องครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
ดาวน์โหลด :
PlanL.rar ( 2.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,862 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8711 ครั้ง