กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2567

กลุ่ม
เอกสารประกอบการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33662 ครั้ง