กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
เอกสารประกอบการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 106909 ครั้ง