กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วยนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม
สรุปผลการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 106911 ครั้ง