กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบสิ้นไตรมาสที่ 4
ดาวน์โหลด :
มท 0606-ว10682 จังหวัด-สาขา.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
มท 0606-ว3156 ส่วนกลาง .pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
มท 0606-ว3154 ศูนย์เขต.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
มท 0606-3109 ลว12.10.66.pdf ( 1.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33665 ครั้ง