กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ดาวน์โหลด :
มท 0606-ว9668 15.9.66 ปภ.จ.pdf ( 1.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
มท 0606-ว2845 15.9.66 ส่วนกลาง.pdf ( 1.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
มท 0606-ว2844 15.9.66 ศ.เขต.pdf ( 1.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 103896 ครั้ง