กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ดาวน์โหลด :
1. บันทึกรายงาน ปลัด มท..pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
3. แบบรายงาน กตน.2.pdf ( 1.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 103898 ครั้ง