กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ดาวน์โหลด :
มท0606.ว8618 จังหวัด.pdf ( 1.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
มท0606.ว2518 ส่วนกลาง.pdf ( 1.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
มท0606.ว2517 ศูนย์เขต.pdf ( 1.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31117 ครั้ง