กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2566)
ดาวน์โหลด :
1. บันทึก รายงาน มท..pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
2. ใบปะหน้ารายงาน.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28478 ครั้ง