กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่ม
สรุปการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 สิงหาคม 2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24341 ครั้ง