กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
สรุปการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 สิงหาคม 2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 91430 ครั้ง