กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนติดตามประเมินผล

กลุ่ม
การรายงานความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 82625 ครั้ง