กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

กลุ่ม
การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขตและ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐
ดาวน์โหลด :
สารบัญศูนย์เขต.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 185 ครั้ง)
ปกศูนย์เขต.docx ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)
สารบัญจังหวัด.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
ปก จังหวัด.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
แผนกำกับ.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 760 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 80611 ครั้ง