กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม
การขับเคลื่อนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2566 (DDPM+S)
ดาวน์โหลด :
15628.jpg ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 626 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24707 ครั้ง