กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม
สู่ทศวรรษที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 ประเด็นขับเคลื่อนงาน ปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
ประเด็น64.jpg ( 2.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 360 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24703 ครั้ง