กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

กลุ่ม
ร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 80618 ครั้ง