กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง

กลุ่ม
แผนบริหารความต่อเนื่องของ ปภ.
ดาวน์โหลด :
หน้าปก.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
สารบัญ .pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
ส่วนเนื้อหา .pdf ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
คำนำ มีลายเซ็น อปภ..pdf ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 72890 ครั้ง