กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กลุ่ม
สรุปผลการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด :
มท0606_3719.pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 346 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24705 ครั้ง