กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ

ปี 2561

กลุ่ม
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด :
1. ปก ( 2.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 629 ครั้ง)
2.คำนำ ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 634 ครั้ง)
3.สารบัญ ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 355 ครั้ง)
4. สรุปสัมมนา ( 1.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,011 ครั้ง)
5. สรุปโครงการ ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 554 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8712 ครั้ง