กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กลุ่ม
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 - 2564
ดาวน์โหลด :
7. ยุทธศาสตร์ ปภ. 60 - 64.pdf ( 9.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24706 ครั้ง