กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กลุ่ม
นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24702 ครั้ง