กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. 2565

กลุ่ม

คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ฉบับสมบูรณ์

หัวข้อ คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ฉบับสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 80415 ครั้ง