กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม

การดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล

หัวข้อ การดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57210 ครั้ง