กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2564

กลุ่ม

แผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงาน ปภ. พ.ศ.2564-2566 ภายใต้แนวคิด DDPM+S

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7941 ครั้ง