กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม

สรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หัวข้อ สรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 51238 ครั้ง